تبلیغات
**بسم الله الرحمن الرحیم** - منابع دروس هر رشته-صفحه اول
آدرس آی پی:
سیستم عامل:
نسخه: بیت
اندازه تصویر:

**بسم الله الرحمن الرحیم** - منابع دروس هر رشته-صفحه اول


صفحه خانگی اضافه به علاقمندی ها نقشه سایت

مدیر سایت:

تقویم


نظر سنجی

مطالب مورد نیازی که دوست دارید در این صفحه قرار بگیرد؟

بخش ویژه

بازدید امروز:
بازدید دیروز:
بازدید این ماه:
بازدید ماه قبل:
بازدید کل:
کل مطالب:
[Translate to English]
RSS     ATOM

دانشكده الهیات و علوم اسلامی

كارشناسی

رشته ها

نظام سنتی

نظام تجمیع

حقوق

وضعیت منابع درسی

 

الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث)

 

وضعیت منابع درسی

الهیات و معارف اسلامی(تاریخ فرهنگ ملل)

وضعیت منابع درسی

  الهیات و معارف اسلامی (ادیان و عرفان)

وضعیت منابع درسی

الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی)

وضعیت منابع درسی

الهیات و معارف اسلامی (فلسفه و كلام )

وضعیت منابع درسی

كارشناسی ناپیوسته

آموزش دینی و عربی

وضعیت منابع درسی

 

تربیت معلم قرآن كریم

وضعیت منابع درسی

 

دانشكده علوم اجتماعی و اقتصاد

كارشناسی

رشته ها

نظام سنتی

نظام تجمیع

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

(مخصوص ورودیهای 89-88 و قبل از آن)

وضعیت منابع درسی

 

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

(مخصوص ورودیهای 90-89)

وضعیت منابع درسی

آب و هوا شناسی

وضعیت منابع درسی

جغرافیای و برنامه ریزی روستایی

وضعیت منابع درسی

ژئومورفولوژی

وضعیت منابع درسی

جغرافیای انسانی

( گرایش شهری )

وضعیت منابع درسی

جغرافیای انسانی

(گرایش روستایی)

وضعیت منابع درسی

جغرافیای طبیعی

(گرایش اقلیم شناسی)

وضعیت منابع درسی

جغرافیای طبیعی

(ژئو مورفولوژی)

وضعیت منابع درسی

علوم اجتماعی(پژوهشگری علوم اجتماعی)

وضعیت منابع درسی

علوم اجتماعی (برنامه ریزی و رفاه اجتماعی)

وضعیت منابع درسی

علوم اجتماعی (مددكاری اجتماعی)

وضعیت منابع درسی

علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی)

وضعیت منابع درسی

علوم سیاسی

وضعیت منابع درسی

حسابداری

وضعیت منابع درسی

وضعیت منابع درسی

مدیریت بازرگانی

وضعیت منابع درسی

وضعیت منابع درسی

مدیریت دولتی

وضعیت منابع درسی

وضعیت منابع درسی

مدیریت جهانگردی

وضعیت منابع درسی

وضعیت منابع درسی

مدیریت صنعتی

وضعیت منابع درسی

وضعیت منابع درسی

علوم اقتصادی (اقتصاد نظری)

وضعیت منابع درسی

وضعیت منابع درسی

دانشكده علوم انسانی

كارشناسی

رشته ها

نظام سنتی

نظام تجمیع

روانشناسی (روانشناسی عمومی)

وضعیت منابع درسی

وضعیت منابع درسی

علوم تربیتی (مدیریت برنامه ریزی)

وضعیت منابع درسی

وضعیت منابع درسی

علوم تربیتی (آ و پ پیش دبستانی)

وضعیت منابع درسی

وضعیت منابع درسی

علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی)

 

وضعیت منابع درسی

زبان و ادبیات فارسی(محض)

وضعیت منابع درسی

 

زبان و ادبیات عرب

وضعیت منابع درسی

زبان و ادبیات انگلیسی

(مخصوص ورودیهای 89-88 و قبل از آن )

وضعیت منابع درسی

زبان و ادبیات انگلیسی

(مخصوص ورودیهای 90-89)

وضعیت منابع درسی

تاریخ

وضعیت منابع درسی

تربیت بدنی و علوم ورزشی؛كاردانی و كارشناسی(مخصوص ورودیهای قبل از 86-85 )

وضعیت منابع درسی

تربیت بدنی و علوم ورزشی، خواهران و برادران(مخصوص ورودیهای 86-85 و بعد از آن)

وضعیت منابع درسی(خواهران)

(برادران)

كارشناسی ناپیوسته

آموزش و پرورش ابتدائی

وضعیت منابع درسی

 

امور تربیتی

وضعیت منابع درسی

آموزش زبان انگلیسی

وضعیت منابع درسی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

(گرایش مدیریت و برنامه ربزی)

وضعیت منابع درسی

آخرین مطالب ارسالی